display a very bright white color on HDR-enabled displays with ~1 KB of video file


superwhite.mp4


if you view this page with a recent iPhone or iPad with low-power mode turned off, you should see a very bright white color above. on a Mac displays with HDR support, you should see a white color that is brighter than #ffffff. on unsupported displays, you should see a normal white color.

for example of a practical usage, see: https://notes.dt.in.th/HDRQRCode

please don’t abuse this

As data URL

data:video/mp4;base64,AAAAHGZ0eXBpc29tAAACAGlzb21pc28ybXA0MQAAAAhmcmVlAAAAvG1kYXQAAAAfTgEFGkdWStxcTEM/lO/FETzRQ6gD7gAA7gIAA3EYgAAAAEgoAa8iNjAkszOL+e58c//cEe//0TT//scp1n/381P/RWP/zOW4QtxorfVogeh8nQDbQAAAAwAQMCcWUTAAAAMAAAMAAAMA84AAAAAVAgHQAyu+KT35E7gAADFgAAADABLQAAAAEgIB4AiS76MTkNbgAAF3AAAPSAAAABICAeAEn8+hBOTXYAADUgAAHRAAAAPibW9vdgAAAGxtdmhkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD6AAAAKcAAQAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAw10cmFrAAAAXHRraGQAAAADAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAKcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAABAAAAAQAAAAAAAkZWR0cwAAABxlbHN0AAAAAAAAAAEAAACnAAAAAAABAAAAAAKFbWRpYQAAACBtZGhkAAAAAAAAAAAAAAAAAABdwAAAD6BVxAAAAAAAMWhkbHIAAAAAAAAAAHZpZGUAAAAAAAAAAAAAAABDb3JlIE1lZGlhIFZpZGVvAAAAAixtaW5mAAAAFHZtaGQAAAABAAAAAAAAAAAAAAAkZGluZgAAABxkcmVmAAAAAAAAAAEAAAAMdXJsIAAAAAEAAAHsc3RibAAAARxzdHNkAAAAAAAAAAEAAAEMaHZjMQAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQABAASAAAAEgAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABj//wAAAHVodmNDAQIgAAAAsAAAAAAAPPAA/P36+gAACwOgAAEAGEABDAH//wIgAAADALAAAAMAAAMAPBXAkKEAAQAmQgEBAiAAAAMAsAAAAwAAAwA8oBQgQcCTDLYgV7kWVYC1CRAJAICiAAEACUQBwChkuNBTJAAAAApmaWVsAQAAAAATY29scm5jbHgACQAQAAkAAAAAEHBhc3AAAAABAAAAAQAAABRidHJ0AAAAAAAALPwAACz8AAAAKHN0dHMAAAAAAAAAAwAAAAIAAAPoAAAAAQAAAAEAAAABAAAD6AAAABRzdHNzAAAAAAAAAAEAAAABAAAAEHNkdHAAAAAAIBAQGAAAAChjdHRzAAAAAAAAAAMAAAABAAAAAAAAAAEAAAfQAAAAAgAAAAAAAAAcc3RzYwAAAAAAAAABAAAAAQAAAAQAAAABAAAAJHN0c3oAAAAAAAAAAAAAAAQAAABvAAAAGQAAABYAAAAWAAAAFHN0Y28AAAAAAAAAAQAAACwAAABhdWR0YQAAAFltZXRhAAAAAAAAACFoZGxyAAAAAAAAAABtZGlyYXBwbAAAAAAAAAAAAAAAACxpbHN0AAAAJKl0b28AAAAcZGF0YQAAAAEAAAAATGF2ZjYwLjMuMTAw

HTML snippet

” dir=”auto”>

<video
 muted
 autoplay
 playsinline
 oncanplaythrough="this.currentTime=0"
 poster="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQAQAAAAA3iMLMAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAA5JREFUeNpj+P+fgRQEAP1OH+HeyHWXAAAAAElFTkSuQmCC"
 src="data:video/mp4;base64,AAAAHGZ0eXBpc29tAAACAGlzb21pc28ybXA0MQAAAAhmcmVlAAAAvG1kYXQAAAAfTgEFGkdWStxcTEM/lO/FETzRQ6gD7gAA7gIAA3EYgAAAAEgoAa8iNjAkszOL+e58c//cEe//0TT//scp1n/381P/RWP/zOW4QtxorfVogeh8nQDbQAAAAwAQMCcWUTAAAAMAAAMAAAMA84AAAAAVAgHQAyu+KT35E7gAADFgAAADABLQAAAAEgIB4AiS76MTkNbgAAF3AAAPSAAAABICAeAEn8+hBOTXYAADUgAAHRAAAAPibW9vdgAAAGxtdmhkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD6AAAAKcAAQAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAw10cmFrAAAAXHRraGQAAAADAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAKcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAABAAAAAQAAAAAAAkZWR0cwAAABxlbHN0AAAAAAAAAAEAAACnAAAAAAABAAAAAAKFbWRpYQAAACBtZGhkAAAAAAAAAAAAAAAAAABdwAAAD6BVxAAAAAAAMWhkbHIAAAAAAAAAAHZpZGUAAAAAAAAAAAAAAABDb3JlIE1lZGlhIFZpZGVvAAAAAixtaW5mAAAAFHZtaGQAAAABAAAAAAAAAAAAAAAkZGluZgAAABxkcmVmAAAAAAAAAAEAAAAMdXJsIAAAAAEAAAHsc3RibAAAARxzdHNkAAAAAAAAAAEAAAEMaHZjMQAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQABAASAAAAEgAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABj//wAAAHVodmNDAQIgAAAAsAAAAAAAPPAA/P36+gAACwOgAAEAGEABDAH//wIgAAADALAAAAMAAAMAPBXAkKEAAQAmQgEBAiAAAAMAsAAAAwAAAwA8oBQgQcCTDLYgV7kWVYC1CRAJAICiAAEACUQBwChkuNBTJAAAAApmaWVsAQAAAAATY29scm5jbHgACQAQAAkAAAAAEHBhc3AAAAABAAAAAQAAABRidHJ0AAAAAAAALPwAACz8AAAAKHN0dHMAAAAAAAAAAwAAAAIAAAPoAAAAAQAAAAEAAAABAAAD6AAAABRzdHNzAAAAAAAAAAEAAAABAAAAEHNkdHAAAAAAIBAQGAAAAChjdHRzAAAAAAAAAAMAAAABAAAAAAAAAAEAAAfQAAAAAgAAAAAAAAAcc3RzYwAAAAAAAAABAAAAAQAAAAQAAAABAAAAJHN0c3oAAAAAAAAAAAAAAAQAAABvAAAAGQAAABYAAAAWAAAAFHN0Y28AAAAAAAAAAQAAACwAAABhdWR0YQAAAFltZXRhAAAAAAAAACFoZGxyAAAAAAAAAABtZGlyYXBwbAAAAAAAAAAAAAAAACxpbHN0AAAAJKl0b28AAAAcZGF0YQAAAAEAAAAATGF2ZjYwLjMuMTAw"
>video>

Creating the video

I used Final Cut Pro.

 • Create a library with Wide Gamut HDR color processing setting.
 • Create a project.
 • Add a solid white color generator.
  • Set Color to Bright White.
  • Crank up Graphics HDR Level to 100.
 • Add the HDR Tool video effect.
  • Set Mode to SDR to HDR (PQ).
  • Crank up Peak Brightness to 5000 nits.
 • Export the video using HEVC 10-bit as the codec.

Read More